Režim školy od 22. 11. 2021

Vážení rodiče,

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci vás informuji, že přístup na veřejná vystoupení může být pouze pro osoby očkované proti Covid-19 a pro ty, kteří nemoc prodělali – a samozřejmě pro osoby zdravé, bez příznaků resp. onemocnění. Během koncertů i při pohybu na chodbách je nutno používat respirátor.

Dále vás žádáme, abyste se ve škole v této době nezdržovali déle, než je nutné k předání dětí a neshromažďovali se na chodbách.

Stále platí, že do školy mají umožněn vstup pouze zdraví žáci.

Omezení nás mrzí, ale na druhou stranu bychom rádi co nejdéle zachovali normální výuku a umožnili dětem i to, aby mohly nacvičené skladby předvést na koncertech, byť v omezeném režimu.

O případných změnách v režimu školy budete informováni od svých učitelů, případně na web. stránkách školy.

Děkuji za pochopení a přeji si, ať je tento stav co nejdříve za námi.

Zuzana Ladová, ředitelka

Koncert s Helenou Vondráčkovou v Dubském kostele ze dne 17.9.2021

Pravidla pro docházku do ZUŠ, která jsou dosud v platnosti:


– Neposílat do školy děti nachlazené s příznaky respiračního
onemocnění.
– Dodržovat zvýšenou hygienu zejména rukou.
– Ve společných prostorech nosit roušky (ve třídách není třeba).
– Na veřejné akce konané v budově školy mají přístup příbuzní žáků,
při vstupu se zapíší a potvrdí, že jsou buď očkování, testování, nebo
prodělali onemocnění Covid 19.
– Má-li dítě nařízenou karanténu, vztahuje se toto nařízení i na
návštěvu ZUŠ.
– V prostorách školy se doprovod dětí nezdržuje déle, než je nutné
pro předání a vyzvednutí dítěte. Děkujeme.

Úhrada školného:

Školné za I. pololetí se hradí do konce září 2021, buď na účet školy nebo v kanceláři v odpoledních hodinách. Více naleznete v záložce Školné. V případě nejasností (např. při současné docházce dítěte na více oborů) kontaktujte kancelář nebo ředitele.