Absolventský koncert

S1290006
« 1 z 4 »

Indiánská pohádka

S1300022
« 1 z 4 »

Přehlídka talentů 2019

V cyklu „Skladatelé dětem a děti skladatelům“ přednesla v sále Bohuslava Martinů v Hudební

akademii múzických umění v Praze žákyně ZUŠ Dubí Solomyia Erin Komandant skvěle klavírní skladby
Milana Dlouhého. Za zmínku stojí, že byla jedinou mimopražskou interpretkou večera;
několikrát jsme slyšeli o přestávce „kde je to Dubí?“ (což je mimo jiné i doklad toho, jak už
vymizel z povědomí občanů obraz města Dubí spjatý s E55.)
10. ročník soutěžní přehlídky klavíristů – Mia – Mimořádný výkon

konzervatoř