Absolventský koncert

S1290006
« 1 z 4 »

Indiánská pohádka

S1300022
« 1 z 4 »

Přehlídka talentů 2019

V cyklu „Skladatelé dětem a děti skladatelům“ přednesla v sále Bohuslava Martinů v Hudební

akademii múzických umění v Praze žákyně ZUŠ Dubí Solomyia Erin Komandant skvěle klavírní skladby
Milana Dlouhého. Za zmínku stojí, že byla jedinou mimopražskou interpretkou večera;
několikrát jsme slyšeli o přestávce „kde je to Dubí?“ (což je mimo jiné i doklad toho, jak už
vymizel z povědomí občanů obraz města Dubí spjatý s E55.)
10. ročník soutěžní přehlídky klavíristů – Mia – Mimořádný výkon

konzervatoř

24. ročník Dubské kulturní olympiády

Dubská  ZUŠ byla letos opět pořadatelem Dubské kulturní olympiády. Tato soutěž je každoročně připravena pro žáky dubských škol, tedy Základní školy Dubí 1, Základní školy Dubí 2, Gymnázia J. A. Komenského a Základní umělecké školy. Všichni účastníci předvedli své umělecké nadání ve čtyřech disciplínách, kterými jsou: hudba, tanec, literárně dramatický projev a výtvarné schopnosti. Podle věku jsou zařazeni do celkem pěti kategorií. V porotách zasedají pedagogové zmíněných škol.

Samotná soutěž se konala v pátek 22. března. Následující čtvrtek proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, předání diplomů a cen a přítomní shlédli exhibiční vystoupení vybraných olympioniků.

Letos se utkalo na poli kultury celkem 37 olympioniků.  Poroty tedy hodnotily celkem 148 výkonů. Absolutní vítězkou se stala Ema Hrubešová, která soutěžila za ZUŠ Dubí.

Eva Valtová, řed. ZUŠ Dubí

Výsledková listina: ZDE

Úspěch ZUŠ v celostátní soutěži

Konzervatoř v Teplicích je už řadu let pořadatelem soutěže celostátního rozsahu Teplické flautohry. Během let se soutěž rozrostlas do obrovských rozměrů, soutěží v ní sólisté i soubory, letos byla otevřena kategorie i pro posluchače konzervatoří.

Dva žáci ZUŠ Dubí se i letos zúčastnili.

Rebeka Ladová obhájila 1. místo z loňského roku (0. kategorie, pedagog Ilona Veselovská, doprovod Zuzana Ladová), Jiří Podolský se umístil na 3. místě a získal zvláštní ocenění za přednes skladby „Želva“ (4. Kategorie, pedagog Hana Bujnovská, doprovod Stanislav Matura).

Blahopřejeme a máme radost.

Eva Valtová, řed. ZUŠ

 

Flautohry - vítězka Rebeka Ladová
Flautohry - vítězka Rebeka Ladová
« 1 z 2 »

Valentýnský koncert

S1000004
S1000004
« 1 z 3 »

Valentýnský koncert v ZUŠ

Krásnou atmosféru vytvořili účinkující na koncertě 13. února v sále ZUŠ Dubí. Velmi pestrý program, zahrnující vystoupení  těch nejmenších až po prezentaci starších žáků školy, uzavřel přednes dvou populárních písní v podání minibandu „Noobs“ za účasti učitelek paní L. Foltýnové a T. Cromwell.

K příjemné pohodě přispělo i naše výborné publikum, známé svou vyspělostí. Další koncert pro veřejnost se bude konat v sále ZUŠ 13. března od 17:30hodin a bude inspirován svátkem s. Patrika.

ZUŠ Dubí se ráda pochlubí úspěchem žákyně Pavlíny Hanauerové, která po úspěšně vykonaných talentových zkouškách byla přijata ke studiu hry na barokní flétnu na Konzervatoři v Teplicích. Gratulace patří i její paní učitelce Haně Bujnovské.

22. března od 13 hodin proběhne v prostorách ZUŠ XXIV. ročník Dubské kulturní olympiády pro žáky dubských škol. Vyhodnocení a exhibice vybraných soutěžících se uskuteční ve čtvrtek 28. března v sále naší školy. Účastníkům budeme držet palce!

 

Eva Valtová, řed. ZUŠ

S1000004
S1000004
« 1 z 3 »