Nedávné úspěchy

-          Trio zobcových fléten ZUŠ Dubí získalo v okresním kole soutěže v komorní hře 1. místo a postoupilo do

      krajského kola. Jejich pedagogem je paní učitelka Hana Bujnovská, která byla na slavnostním večeru „Bilance města“ odměněna

      za svoji dosavadní úspěšnou práci pamětním listem. Při této příležitosti se vítězné trio představilo dubskému publiku.

-          Mezi žáky ZUŠ byla vybrána k ocenění pamětním listem Bára Pípalová za reprezentaci školy a města v mezinárodním orchestru

      a za pohotovost a ochotu vypomoci ve škole svými muzikantskými schopnostmi tam, kde je třeba.

-          Už tradicí se stává, že na začátku zmíněného večera zazní  píseň „Tam, pod horami“, která

      začala být považována za hymnu města Dubí.  Píseň přednesla Veronika Machovcová za doprovodu Mgr. Jana Valty.

ExN

(Kulturní dějiny a nauka o hudbě)

4. běh (2015 – 2016)

P1160279

MgA. Eva Valtová – Lektorka semináře o barokních hudebních nástrojích

8.11.08 470

Společná snídaně

P1160443 P1160445 P1160448

Poznávací výlet do Teplic

 

2015

17. 1.

9:00

ZUŠ

Seminář ExN (Indiáni Jižní Ameriky)

Ped. E. Valtová

 

24. 1.

8:30

ZUŠ

Klavírní workshop (ped. M. Švandrlíková)

 

24. 1.

9:00

Sdál ZUŠ

Generálka na koncert žáků Z. Ladové

 

28. 1.

17:00

Sál ZUŠ

Koncert žáků Z. Ladové

 

1. 4.

17:30

Sál ZUŠ

Velikonoční koncert

 

17. 4.

13:00 – 15:00

ZUŠ

Dubská kulturní olympiáda, XX. Ročník – soutěž

 

23. 4.

13:30

Sál ZUŠ

Dubská kulturní olympiáda – Exhibiční vystoupení a předání cen

 

24. 4. – 26. 4.

Pappsdorf (SRN)

Soustředění mezinárodního orchestru „ensemble interregio“

 

5. – 3. 5.

SRN

Koncerty mezinárodního orchestru „ensemble interregio“

 

 

13. 5.

16:30

Sál Tereziných lázní v Dubí

Májový koncert (pěvecký sbor HN + instrumentalisté)                      Díky. Zdraví Eva Valtová

2014

11. 10.

9:00

ZUŠ Dubí

Seminář ExN – Japonsko a Čína (E.Valtová, Mgr. J. Sporková j.h.)

 

3. 11.

17:00

sál ZUŠ

Koncert žáků Z. Ladové

 

4. 11.

17:30

sál ZUŠ

Podzimní koncert a plenární schůze SR při ZUŠ

 

6. 11.

ExN

Výlet Praha ( výstava Poklady staré Číny a Muzeum čokolády)

 

8. 11.

8:30

ZUŠ

Klavírní workshop (ped. M. Švandrlíková)

 

12. 11.

17:30

Sál ZUŠ

Koncert žáků Š. Skalické

 

29. 11.

9:00

Seminář ExN (Historie Indiánů Severní  a střední Ameriky + historie kakaa s ochutnávkou) ped. E. Valtová

 

 

29. 11.

9:00

Sál ZUŠ

Soustředění na nácvik Adventního pásma „Putování Boba a Bobka“ (E. Studničková)

6. 12.

9:00

Sál ZUŠ

Soustředění na nácvik Adventního vystoupení (E. Studničková a E. Valtová)

 

12. 12

sál ZUŠ.

10:00 vyst. pro ZŠ Dubí 1

11:00 vyst. pro ZŠ Dubí 2 (ped. E. S. a E. V.)

 

14. 12.

9:30 Evang. kostel v Teplicích

Adventní matiné (I. Veselovská a E. Valtová)

 

15. 12.

15:45

Sál ZUŠ

Koncert žáků L. Foltýnové

 

15. 12.

17:00

Kavárna Beethoven Teplice

Koncert žáků M. Švandrlíkové

 

15. 12.

18:00

Sál Oáza  Konzervatoře v Teplicích

Vystoupení žáků I. Veselovské s ostatními účastníky Metodických sobot

 

16. 12.

17:00

Sál Tereziných lázní v Dubí

Adventní koncert s koledami

Vystoupí žáci H. Bujnovské, E. Valtové a sboreček dětí HN

 

16. 12.

18:15

Sál ZUŠ

Adventní vystoupení žáků L. Houfkové a E. Valtové

 

19. 12.

Sál ZUŠ

3x vystoupení (pro MŠ Křemílek, Dubánek a Cibuláček)

Ped. E. Studničková a E. Valtová