Dubská kulturní olympiáda

21. ročník Dubské kulturní olympiády

Letošní soutěžní klání na kulturním poli se neslo ve znamení výjimečných výkonů. Hned několik jedinců zaujalo v tanečním oboru, zcela výjimečný výkon však předvedla Sára Váchová, která skutečně bravurním provedením strhla posluchače i porotu přednesením úryvku z Labutího jezera.  Strhujícím projevem recitace vtipné básně J. Žáčka rozesmála publikum Adéla Ouředníková. Nádherně tklivě zazpívala Helena Kroková a tak by šlo vyjmenovat několik dalších. Dobře připraveni byli letos však všichni soutěžící, o čemž svědčí jejich výborné bodové ohodnocení.

Spolupráce členů porot byla bezproblémová (což je ostatně každým rokem), nálada mezi účastníky přejícná, pohoštění milé. Stejně tak vyhlášení výsledků a exhibiční vystoupení vybraných olympioniků. Dojemně jsme se loučili s „deváťáky“, kteří letos soutěžili naposledy. V příštím roce, doufejme, přijdou nováčci z prvních tříd  – a to je koloběh života. A je to tak dobře.

Eva Valtová, řed. ZUŠ Dubí

Absolutní vítězka soutěže Sára Váchová, ZŠ Dubí 2
Absolutní vítězka soutěže Sára Váchová, ZŠ Dubí 2
Sára byla po talentové zkoušce přijata ke studiu na Vyšší odborné škole oděvního průmyslu v Praze. Gratulujeme
« 1 z 9 »

Mimořádný koncert

Ano, ve smyslu nevídaný, a to nejen co se dramaturgie týče, ale i personální obsazení umělců bylo na Dubí netradiční. Zahájilo žesťové trio teplických filharmoniků. Pokračovala uskupení typu žáci a jejich rodinní příslušníci, ale někteří nadaní jedinci zahráli i na nástroje, na které „nehrají“. Tak jsme mohli slyšet například dvě filmové melodie zahrané na okarínu, nebo tři písně zahrané flétnistkou, která vzala saxofon do ruky prvně přesně před měsícem. Zazněla i autorská hudební pohádka v podání předškoláčka, který ztvárnil velmi dramatickou situaci spolu se svou babičkou. Příště přizveme i dubskou veřejnost, můžete se přidat!

Eva Valtová, řed. ZUŠ

090320162010-uč 090320162017uč2 090320162019Bar DSC00649 DSC00651 DSC00654 DSC00656 DSC00659 DSC00664 DSC01430 DSC01434 DSC01448 DSC01451

Nevídaný neslýchaný koncert!

Mimořádná skladba programu !!! 

Nevídané uskupení hráčů !!!

Účastníci hrají na nástroje, na které „nehrají“ !!!

DSC01451-1024x768
DSC01451-1024x768
« 1 z 7 »

Nedávné úspěchy

-          Trio zobcových fléten ZUŠ Dubí získalo v okresním kole soutěže v komorní hře 1. místo a postoupilo do

      krajského kola. Jejich pedagogem je paní učitelka Hana Bujnovská, která byla na slavnostním večeru „Bilance města“ odměněna

      za svoji dosavadní úspěšnou práci pamětním listem. Při této příležitosti se vítězné trio představilo dubskému publiku.

-          Mezi žáky ZUŠ byla vybrána k ocenění pamětním listem Bára Pípalová za reprezentaci školy a města v mezinárodním orchestru

      a za pohotovost a ochotu vypomoci ve škole svými muzikantskými schopnostmi tam, kde je třeba.

-          Už tradicí se stává, že na začátku zmíněného večera zazní  píseň „Tam, pod horami“, která

      začala být považována za hymnu města Dubí.  Píseň přednesla Veronika Machovcová za doprovodu Mgr. Jana Valty.

ExN

(Kulturní dějiny a nauka o hudbě)

4. běh (2015 – 2016)

P1160279

MgA. Eva Valtová – Lektorka semináře o barokních hudebních nástrojích

8.11.08 470

Společná snídaně

P1160443 P1160445 P1160448

Poznávací výlet do Teplic