2015

17. 1.

9:00

ZUŠ

Seminář ExN (Indiáni Jižní Ameriky)

Ped. E. Valtová

 

24. 1.

8:30

ZUŠ

Klavírní workshop (ped. M. Švandrlíková)

 

24. 1.

9:00

Sdál ZUŠ

Generálka na koncert žáků Z. Ladové

 

28. 1.

17:00

Sál ZUŠ

Koncert žáků Z. Ladové

 

1. 4.

17:30

Sál ZUŠ

Velikonoční koncert

 

17. 4.

13:00 – 15:00

ZUŠ

Dubská kulturní olympiáda, XX. Ročník – soutěž

 

23. 4.

13:30

Sál ZUŠ

Dubská kulturní olympiáda – Exhibiční vystoupení a předání cen

 

24. 4. – 26. 4.

Pappsdorf (SRN)

Soustředění mezinárodního orchestru „ensemble interregio“

 

5. – 3. 5.

SRN

Koncerty mezinárodního orchestru „ensemble interregio“

 

 

13. 5.

16:30

Sál Tereziných lázní v Dubí

Májový koncert (pěvecký sbor HN + instrumentalisté)                      Díky. Zdraví Eva Valtová

2014

11. 10.

9:00

ZUŠ Dubí

Seminář ExN – Japonsko a Čína (E.Valtová, Mgr. J. Sporková j.h.)

 

3. 11.

17:00

sál ZUŠ

Koncert žáků Z. Ladové

 

4. 11.

17:30

sál ZUŠ

Podzimní koncert a plenární schůze SR při ZUŠ

 

6. 11.

ExN

Výlet Praha ( výstava Poklady staré Číny a Muzeum čokolády)

 

8. 11.

8:30

ZUŠ

Klavírní workshop (ped. M. Švandrlíková)

 

12. 11.

17:30

Sál ZUŠ

Koncert žáků Š. Skalické

 

29. 11.

9:00

Seminář ExN (Historie Indiánů Severní  a střední Ameriky + historie kakaa s ochutnávkou) ped. E. Valtová

 

 

29. 11.

9:00

Sál ZUŠ

Soustředění na nácvik Adventního pásma „Putování Boba a Bobka“ (E. Studničková)

6. 12.

9:00

Sál ZUŠ

Soustředění na nácvik Adventního vystoupení (E. Studničková a E. Valtová)

 

12. 12

sál ZUŠ.

10:00 vyst. pro ZŠ Dubí 1

11:00 vyst. pro ZŠ Dubí 2 (ped. E. S. a E. V.)

 

14. 12.

9:30 Evang. kostel v Teplicích

Adventní matiné (I. Veselovská a E. Valtová)

 

15. 12.

15:45

Sál ZUŠ

Koncert žáků L. Foltýnové

 

15. 12.

17:00

Kavárna Beethoven Teplice

Koncert žáků M. Švandrlíkové

 

15. 12.

18:00

Sál Oáza  Konzervatoře v Teplicích

Vystoupení žáků I. Veselovské s ostatními účastníky Metodických sobot

 

16. 12.

17:00

Sál Tereziných lázní v Dubí

Adventní koncert s koledami

Vystoupí žáci H. Bujnovské, E. Valtové a sboreček dětí HN

 

16. 12.

18:15

Sál ZUŠ

Adventní vystoupení žáků L. Houfkové a E. Valtové

 

19. 12.

Sál ZUŠ

3x vystoupení (pro MŠ Křemílek, Dubánek a Cibuláček)

Ped. E. Studničková a E. Valtová

Škola se představuje

Prohlídka školy

 

Při vstupu do hlavní budovy ZUŠ Dubí v Dlouhé ulici nás vítají dětské malby na skle a provázejí nás celou cestu do prvního patra. Můžeme se ale zastavit hned v přízemí, kde rozvíjejí svou fantazii žáci výtvarného oddělení pod inspirujícím odborným vedením MgA. Jany Linhartové.

kvartetP1160655P1160666

 

V patře budovy hned proti vchodu je ředitelna, kde sídlí paní Eva Valtová, ředitelka školy od r. 1992. Na stěnách chodeb najdeme informace o životě v ZUŠ. Z vystavených diplomů se dozvíme o nejnovějších úspěších našich žáků na soutěžích. Přečteme si zde přehled chystaných akcí či články z novin o různých aktivitách ZUŠ. Prohlédneme si další práce žáků výtvarného oddělení a svůj výstavní koutek tu má i estetická předškolní výchova, která připravuje ke studiu v ZUŠ ty nejmenší.

P1000803 (1) P1160513 P1160125

Prostory v poschodí jsou rájem hudebníků. V učebnách probíhá výuka zpěvu a hry na hudební nástroje (klavír, housle, violoncello, příčná flétna, klarinet, saxofon, kytara, zobcová flétna, bicí nástroje). Najdeme zde ale také místnost snad nejdůležitější – koncertní sál školy. Právě v něm se odehrávají nezapomenutelné okamžiky : první vystoupení před publikem, absolventské koncerty, různá vystoupení klasického typu stejně jako představení hudebních pohádek. A právě tady se mnohdy budoucí adepti studia v ZUŠ setkají poprvé s hudbou „na živo“, když je sem přivedou jejich paní učitelky z mateřských školek v Dubí. Často vidí na pódiu své spolužáky z nedávné doby. A to je jeden z hlavních cílů, který jsme si v ZUŠ předsevzali a který se nám daří plnit: zprostředkovat dětem v co nejranějším věku seznámení se způsobem práce v základní umělecké škole, ale také možnost co nejdříve zažít uspokojení ze společného muzicírování – ať už jde o společné zpívání či hru v tradičních komorních souborech i méně tradičních nástrojových seskupeních.

DSC00659 P1000712DSC00649 P1160459 P1160546 P1160453

V tradičních komorních souborech ze žáci ZUŠ Dubí účastní ministerských, tématických či jiných soutěží a koncertů. Účinkování v méně tradičních seskupeních si užijí v hodinách tvůrčí hudební nauky při interpretaci autorských písní (přednášených i na koncertech) s paní učitelkou Zuzanou Ladovou, ale i při příležitostných akcích. Žáci dubské ZUŠky pravidelně vystupují na společných výměnných koncertech s žáky družebních škol z Bannewitz a Dippoldiswalde (SRN).

P1150615 P1150623 P1150603 P1150596P1000776

Pro nejmenší má ZUŠ Dubí program s názvem „Estetická předškolní výchova“. Od předškolního věku se zde děti mohou hravou formou seznamovat se základy všech čtyř oborů, vyučovaných v systému základního uměleckého vzdělávání v ČR. V Dubí se této citlivé skupinové výuce věnuje paní učitelka Eva Studničková, která má zpracováno několik různých tematických okruhů a vždy podle převažujícího věku a schopností dětí volí vhodné téma. Výsledek společné práce pak děti předvedou na vystoupení pro veřejnost, kde recitují, zpívají a tancují. Výtvarnou tvorbu dětí je možno si prohlédnout na výstavních plochách v ZUŠ, které jsou obměňovány každý týden.

ÚVOD

Základní umělecká škola v Dubí II

Proč dát dítě do naší ZUŠ:

 • přátelské, takřka „rodinné“ prostředí
 • vedení žáků k „praktické použitelnosti“ v životě
 • výuka již od 5 let
 • unikátní projekt předškolní estetické výchovy
 • mladý flexibilní kolektiv vzdělaných a fundovaných lidí
 • úspěchy školy na soutěžích
 • netradiční atraktivní přístup k výuce hudební nauky s využitím nabytých vědomostí v praxi
 • možnost zapojení dítěte do projektů spolupráce s partnerskými školami v Arnstadtu ( Duryňsko, SRN ) a Dippoldiswalde ( Sasko, SRN)
 • možnost časté prezentace na veřejnosti
 • příprava žáků k profesnímu studiu
 • výuka na odloučeném pracovišti v Proboštově
 • vhodná dopravní obslužnost

Základní umělecká škola v Dubí Vás vítá