Provoz školy od 24. 5. 2021

Od pondělí 24.5.2021 opět začíná prezenční výuka HN.

Vzhledem k platným opatřením je třeba u žáků po skupin HN2 a HN3 přinést Čestné prohlášení o proběhlém testování -např. ve škole – na covid19 (nebo o očkování, či prodělané nemoci). Toto prohlášení si můžete stáhnout na našich stránkách, případně vyplnit při vstupu do školy.

U výuky do 10 ti žáků na hodině se žádná potvrzení nevyžadují.

I nadále platí povinnost mít zakrytá ústa rouškou, (kterou na hodinách zpěvu a dechových nástrojů mohou děti odložit) a dodržovat zpřísněná hygienická pravidla.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

Dopis rodičům

Vážení rodiče,
ráda bych Vám tímto poděkovala za Vaši péči, trpělivost a podporu, se kterou jste
přistupovali v prvním pololetí a k uměleckému vzdělání svých dětí.
V tuto dobu nám nezbývá nic jiného, než fungovat formou distanční výuky. Stejně,
jako vy, i my si uvědomujeme, že tento způsob není srovnatelný s běžnou výukou a
chápeme i jistou dávku frustrace, kterou rodiny s dětmi kvůli této náročnější situaci
zažívají. Nicméně Vás chci ujistit, že se snažíme maximálně využívat všechny
dostupné prostředky, aby byla i takto omezená výuka pro Vaše děti co
nejpřínosnější. Jsme rádi, že nám alespoň technika umožňuje vzájemný kontakt a
že se celý proces učení nezastavil. Každý, byť sebemenší pokrok Vašich dětí nás
těší a v těchto ztížených podmínkách je o to cennější.
Nyní se blíží druhé pololetí spojené s platbou školného. Úplata, kterou hradíte,
slouží na pokrytí veškerých nákladů provozu školy. Patří sem náklady na energie,
hudební nástroje, vybavení, tiskárny, kopírky, noty, nábytek, materiály apod. Tyto
náklady a další závazky nám nyní samozřejmě nezanikají. Děkujeme, že nám
zůstáváte věrni a velmi si ceníme vaší spolupráce, bez které bychom takto učit ani
nemohli. Školy typu ZUŠ jsou v evropském kontextu unikátem a jsou našim
skutečným kulturním bohatstvím. Kéž to tak zůstane i nadále. Ráda bych Vás tímto
povzbudila a vybídla k tomu, aby Vám nejen vědomí užitečnosti práce na rozvíjení
vašich dětí, ale i jejich vlastní úspěchy přinášely radost. A snad se brzy uvidíme
tváří v tvář.
S přáním všeho dobrého v roce 2021

Zuzana Ladová, ředitelka ZUŠ Dubí

______________________________________________________________________________

Upozorňuji na možnost pro žáky VO připojit se na online výuku s paní učitelkou
Linhartovou (informace jste obdrželi) i na možnost zažádat si o poskytnutí
výtvarného materiálu pro domácí tvorbu.
Stále je možné hradit školné v kanceláři školy, ale vzhledem k situaci jednoznačně
upřednostňujeme platbu na účet školy, děkujeme za pochopení. Při jakýchkoli
nejasnostech se na nás, prosím, neváhejte obrátit. Kontakty naleznete na našich
webových stránkách www.zusdubi.cz

Opatření Covid

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že situace s virem Covid 19 ještě stále není zcela pod kontrolou, naše škola vydává následující opatření:

  • Ve škole jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce – dbejte, prosím, o zvýšenou hygienu.
  • Ve třídách se bude větrat po každé vyučovací hodině.
  • Žádáme Vás, abyste neposílali do ZUŠ děti s projevy infekčního onemocnění. Osobu, u které se takové příznaky objeví, nemůžeme do školy vpustit. Pokud dítě trpí nějakým chronickým onemocněním nebo alergií, doneste, prosím, potvrzení od lékaře.
  • Své děti můžete do školy přivést a vyzvednout si je, ale do odvolání nebude možné čekat na děti po celou dobu výuky v prostorách školy. Děkujeme za pochopení.
  • Nošení roušek se nevyžaduje.
  • Všechny předměty včetně HN budou probíhat normálně, změna může nastat pouze se změnou epidemiologické situace (podle vládního semaforu) nebo změnou vládních opatření.

Jsme si vědomi, že situace ohledně těchto opatření se stále mění. Proto prosíme, abyste situaci i vy sledovali. Pokud by došlo ke změnám, budeme Vás neprodleně informovat na našich webových stránkách i v prostorách školy.

V případě jakýchkoli pochybností či nejasností se na nás neváhejte obrátit.

Děkujeme za pochopení. Doufejme, že k žádných krizím nedojde a že se budeme moct v tomto školním roce věnovat tomu, proč tady jsme – tedy muzicírování a tvoření…

S pozdravem

Zuzana Ladová, řed. ZUŠ Dubí II

Oznámení

12. června 2020 ze zdravotního důvodu odpadá výuka výtvarného oboru.

výtvarného oboru.