Dopis rodičům

Vážení rodiče,
ráda bych Vám tímto poděkovala za Vaši péči, trpělivost a podporu, se kterou jste
přistupovali v prvním pololetí a k uměleckému vzdělání svých dětí.
V tuto dobu nám nezbývá nic jiného, než fungovat formou distanční výuky. Stejně,
jako vy, i my si uvědomujeme, že tento způsob není srovnatelný s běžnou výukou a
chápeme i jistou dávku frustrace, kterou rodiny s dětmi kvůli této náročnější situaci
zažívají. Nicméně Vás chci ujistit, že se snažíme maximálně využívat všechny
dostupné prostředky, aby byla i takto omezená výuka pro Vaše děti co
nejpřínosnější. Jsme rádi, že nám alespoň technika umožňuje vzájemný kontakt a
že se celý proces učení nezastavil. Každý, byť sebemenší pokrok Vašich dětí nás
těší a v těchto ztížených podmínkách je o to cennější.
Nyní se blíží druhé pololetí spojené s platbou školného. Úplata, kterou hradíte,
slouží na pokrytí veškerých nákladů provozu školy. Patří sem náklady na energie,
hudební nástroje, vybavení, tiskárny, kopírky, noty, nábytek, materiály apod. Tyto
náklady a další závazky nám nyní samozřejmě nezanikají. Děkujeme, že nám
zůstáváte věrni a velmi si ceníme vaší spolupráce, bez které bychom takto učit ani
nemohli. Školy typu ZUŠ jsou v evropském kontextu unikátem a jsou našim
skutečným kulturním bohatstvím. Kéž to tak zůstane i nadále. Ráda bych Vás tímto
povzbudila a vybídla k tomu, aby Vám nejen vědomí užitečnosti práce na rozvíjení
vašich dětí, ale i jejich vlastní úspěchy přinášely radost. A snad se brzy uvidíme
tváří v tvář.
S přáním všeho dobrého v roce 2021

Zuzana Ladová, ředitelka ZUŠ Dubí

______________________________________________________________________________

Upozorňuji na možnost pro žáky VO připojit se na online výuku s paní učitelkou
Linhartovou (informace jste obdrželi) i na možnost zažádat si o poskytnutí
výtvarného materiálu pro domácí tvorbu.
Stále je možné hradit školné v kanceláři školy, ale vzhledem k situaci jednoznačně
upřednostňujeme platbu na účet školy, děkujeme za pochopení. Při jakýchkoli
nejasnostech se na nás, prosím, neváhejte obrátit. Kontakty naleznete na našich
webových stránkách www.zusdubi.cz

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.