Pravidla pro docházku do ZUŠ, která jsou dosud v platnosti:


– Neposílat do školy děti nachlazené s příznaky respiračního
onemocnění.
– Dodržovat zvýšenou hygienu zejména rukou.
– Ve společných prostorech nosit roušky (ve třídách není třeba).
– Na veřejné akce konané v budově školy mají přístup příbuzní žáků,
při vstupu se zapíší a potvrdí, že jsou buď očkování, testování, nebo
prodělali onemocnění Covid 19.
– Má-li dítě nařízenou karanténu, vztahuje se toto nařízení i na
návštěvu ZUŠ.
– V prostorách školy se doprovod dětí nezdržuje déle, než je nutné
pro předání a vyzvednutí dítěte. Děkujeme.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.