Dubská kulturní olympiáda

21. ročník Dubské kulturní olympiády

Letošní soutěžní klání na kulturním poli se neslo ve znamení výjimečných výkonů. Hned několik jedinců zaujalo v tanečním oboru, zcela výjimečný výkon však předvedla Sára Váchová, která skutečně bravurním provedením strhla posluchače i porotu přednesením úryvku z Labutího jezera.  Strhujícím projevem recitace vtipné básně J. Žáčka rozesmála publikum Adéla Ouředníková. Nádherně tklivě zazpívala Helena Kroková a tak by šlo vyjmenovat několik dalších. Dobře připraveni byli letos však všichni soutěžící, o čemž svědčí jejich výborné bodové ohodnocení.

Spolupráce členů porot byla bezproblémová (což je ostatně každým rokem), nálada mezi účastníky přejícná, pohoštění milé. Stejně tak vyhlášení výsledků a exhibiční vystoupení vybraných olympioniků. Dojemně jsme se loučili s „deváťáky“, kteří letos soutěžili naposledy. V příštím roce, doufejme, přijdou nováčci z prvních tříd  – a to je koloběh života. A je to tak dobře.

Eva Valtová, řed. ZUŠ Dubí

Absolutní vítězka soutěže Sára Váchová, ZŠ Dubí 2
Absolutní vítězka soutěže Sára Váchová, ZŠ Dubí 2
Sára byla po talentové zkoušce přijata ke studiu na Vyšší odborné škole oděvního průmyslu v Praze. Gratulujeme
« 1 z 9 »
Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny