Hvězdy na FB

„Nádherný vánoční strom v modlitebně dnes naslouchal, stejně jako my
všichni, koncertu, který pro 2. adventní neděli připravili manželé Eva
a Jan Valtovi se svými hosty. Zahájily jej děti ze ZUŠ v Dubí hrou na
flétny a saxofon. Z kúru pak zněly varhany a úžasný, dech beroucí
zpěv. Bohoslužby včetně vysluhování sv. Večeře Páně vedl farář Dan
Páleník. Všem účinkujícím moc děkujeme, díky nim jsme prožili opravdu
krásné sváteční chvíle.
Třetí adventní neděli odpoledne obohatí vystoupení Krušnohorského
pěveckého sboru a poté posezení u vánočního punče pro děti i dospělé v
presbyterně, kam je zvána široká veřejnost.“

dalsi fletnicky hoste-z-dubi-nadchli pucici saxofony

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.