Školné

Školné pro školní rok 2017/18

 

Přihláška ke stažení

Souhlas ke stažení

 

Výtvarný a taneční obor

měsíčně pololetně
Výtvarný obor 280,- Kč 1.400,- Kč
Taneční obor 150,- Kč 750,- Kč

Hudební obor

měsíčně pololetně
Předškolní estetická výchova 300,- Kč 1.500,- Kč
PHV (bez nástroje) 250,- Kč 1.250,- Kč
Hra na nástroj
individuálně 1 hod. týdně 450,- Kč 2.250,- Kč
individuálně 0,5 hod. týdně 225,- Kč 1.125,- Kč
komorní hra (bez hl. oboru) 120,- Kč 600,- Kč
Pěvecká hlasová výchova
individuálně 1 hod. týdně 300,- Kč 1.500,- Kč
individuálně 0,5 hod. týdně 150,- Kč 750,- Kč

Zvýhodněné sazby

A) při současné návštěvě PEV + hra na nástroj 0,5 hod. týdně:

měsíčně pololetně
Normální cena (300,- Kč + 225,- Kč) 525,- Kč 2.625,- Kč
Zvýhodněná sazba 445,- Kč 2.225,- Kč

B) při současné návštěvě PHV + hra na nástroj 0,5 hod. týdně:

měsíčně pololetně
Normální cena (250,- Kč + 225,- Kč) 475,- Kč 2.375,- Kč
Zvýhodněná sazba 340,- Kč 1.700,- Kč

C) při navštěvování dvou oborů – oba 1 hod. týdně:

měsíčně pololetně
Hra na nástroj – normální cena 450,- Kč 2.250,- Kč
Hra na nástroj – druhý obor 350,- Kč 1.750,- Kč
Pěvecká výchova – normální cena 300,- Kč 1.500,- Kč
Pěvecká výchova – druhý obor 200,- Kč 1.000,- Kč

D) při navštěvování dvou oborů – první 1 hod. týdně, druhý 0,5 hod. týdně:

měsíčně pololetně
Hra na nástroj 0,5 hod. – normální cena 225,- Kč 1.125,- Kč
Hra na nástroj 0,5 hod. – druhý obor 180,- Kč 900,- Kč
Pěvecká výchova 0,5 hod. – normální cena 150,- Kč 750,- Kč
Pěvecká výchova 0,5 hod. – druhý obor 100,- Kč 500,- Kč

E) při současné návštěvě hudebního oboru a výtvarného oboru:

výtvarný obor pololetně za symbolických 100,- Kč

F) při současné návštěvě čtvrtého a každého dalšího oboru dětmi jedné rodiny:

školné sníženo o 600,- Kč za školní rok

Upozornění: Slevy nelze kombinovat. Je možné uplatňovat vždy jen jednu slevu.

Komentáře jsou uzavřeny