Zaměstnanci

 ladova Ladová Zuzana – ředitelka

Na teplické konzervatoři studovala hru na kytaru (prof. František Jiroš) a na violoncello (prof. Karel Huth). Úspěšně se zúčastnila mezinárodních kytarových soutěží (1. cena na soutěži v Kutné Hoře v roce 1992 a další). Aktivně se věnuje koncertní činnosti jako sólistka a členka komorních souborů. V současnosti vystupuje se svým manželem v komorním duu „Lada-duo“ (příčná flétna a kytara). Od roku 1995 v ZUŠ Dubí vyučuje hře na klasickou i elektrickou kytaru, baskytaru a violoncello, věnuje se kytarové korepetici; úspěšně se věnuje také vedení komorních souborů. Pod jejím vedením vznikl v ZUŠ Dubí „První severočeský kytarový orchestr mladých“, který zahájil svou činnost vystoupením v teplické zámecké zahradě v červnu 2008.

 bujnovska Svobodová Hana, Dis

Absolventka Konzervatoře v Teplicích, obor hra na klarinet ve třídě prof. Mgr. Miroslava Malečka. Jako učitelka působila v základních uměleckých školách v Roudnici nad Labem a Neštěmicích. V ZUŠ Dubí vyučuje předměty Hudební nauka, Přípravná hudební výchova, Estetická přípravná výchova a předmět Hudební pohádka a hře na zobcovou flétnu a klarinet.

eichlerova Bc. Jozefína Štěpánová, Dis

V r. 2016 získala na UJEP v Ústí bakalářský titul v oboru bohemistika. Klasický zpěv
vystudovala v Konzervatoři v Teplicích. V ZUŠ Dubí začala vyučovat v r. 2016. V současné
době pedagogicky působí i na gymnáziu v Lovosicích, kde vede i pěvecký sbor.

 
 foltynova Foltýnová Lenka

Příčnou flétnu vystudovala na Konzervatoři v Teplicích (prof. Eva Ševčíková). V ZUŠ Dubí působí od roku 1986 jako učitelka hry na příčnou i zobcovou flétnu a hry v komorních souborech.

 houfkova Houfková Lucie

Absolventka Konzervatoře v Teplicích – obor hoboj (prof. František Bublík). V ZUŠ Dubí působí od roku 2005 jako pedagog hry na zobcovou flétnu, hoboj a klavír na odloučeném pracovišti v Proboštově, kde se věnuje rovněž práci s dětmi předškolního věku.

 karban Karban Martin

Trubka a lesní rohAbsolvent: ZUŠ RumburkSPŠ elektrotechnická a strojní VarnsdorfKonzervatoř v Teplicích (pedagogové J. Skalic a T. Kareš)Pedagogicky působí v ZUŠ Ústí n. L. a na Střední lesnické škole Šluknov.V ZUŠ Dubí od září 2017.Je členem Big Bandu teplické konzervatoře.

 P1010595 Ester Kučerová, DIS.

Hra na housleAbsolventka Konzervatoře v Teplicích,
Ped. prof. K. Hasilová a N. Slavíčková
Posluchačka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
V ZUŠ Dubí vyučuje hře na housle od r. 2017

P1010670 Valtová Eva

Absolventka Konzervatoře v Praze – obor klavír (prof.Emil Leichner). Působila na LŠU v Praze 4 Modřanech a v Žilině. Od roku 1992 je ředitelkou ZUŠ Dubí. Kromě výuky klavíru, korepetic a PHV úspěšně připravuje žáky k přijímacím zkouškám z hudební teorie (konzervatoře, střední pedagogické školy apod.). Věnuje se rovněž práci s dětmi s lehkými mozkovými dysfunkcemi. Od roku 2006 se věnuje realizaci projektu Experimentální hudební nauky pro pokročilé žáky.

 linhartovaM Mgr. Linhartová Milada

Absolventka J. E. Purkyně Ustí nad Labem, obor matematika a výtvarná výchova. V ZUŠ Dubí působí jako pedagožka výtvarné výchovy od roku 2013.

 linhartovaJ MgA. Linhartová Jana

Asistentka Doc.ak.soch. Pavla Jarkovského na Fakultě užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem působí v ZUŠ Dubí od roku 2001; vede zde výtvarný obor. Každoročně připravuje a instaluje práce svých žáků ve výstavních prostorách v Dubí.

 martinec Martinec Michal

Absolvent Konzervatoře v Teplicích – obor bicí nástroje (prof. Michal Kužela). Je členem sekce bicích nástrojů orchestru Severočeské filharmonie Teplice. V ZUŠ Dubí působí od roku 1998.

 matura Matura Stanislav, Dis.

Absolvent konzervatoře v Teplicích, obor klasická kytara (Mgr. František Jiroš).Během studií vyučoval v ZUŠ Teplice.V ZUŠ Dubí vyučuje hru na klasickou kytaru od r. 2016.Věnuje se i kytarové korepetici a pravidelně navštěvuje kytarové kurzy na hradě Křivoklát.

 potrebujesova Potrebuješová Hana, DiS

Absolventka konzervatoře v Teplicích – obor hra na klavír ve třídě prof. Hany Tölgové. V současné době studuje hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jako učitelka působila na základní umělecké škole v Litvínově. V ZUŠ v Dubí vyučuje hru na klavír.

Bc. Lovásová Nicole, DiS.

V roce 2019 získala na UJEP v Ústí bakalářský titul ve studijním oboru Hudební výchova .Konzervatoř v Teplicích obor hra na klavír absolvovala v roce  2015. Hře na klavír vyučovala v r. 2015/2016 v ZUŠ Ústí nad Labem, V ZUŠ Bílina od r. 2016 dosud, v ZUŠ Dubí od 1. 2. 2020.

 
 S1560001
Daniela Strohschneider, Dis

V r. 2009 ukončila studium v Konzervatoři v Teplicích absolutoriem v oboru klasický zpěv. V r.
2008 začala vyučovat v ZUŠ Litvínov, v r. 2009 v ZUŠ Duchcov. V ZUŠ Dubí působí jako
učitelka klasického i populárního zpěvu v ZUŠ Dubí. Současně je sólistkou několika souborů
populární hudby.

 veselovska PGDip,Veselovská Ilona

Vzdělání:-The Royal Conservatorium, Den Haag, studium barokní příčné flétny-Royal College of Music, Londýn, Velká Británie (Masters Programme in Performance, Postgraduale Diploma in Advanced Performance)Absolventka konzervatoře v Teplicích. V současné době působí jako pedagog hry na zobcovou flétnu na konzervatoři v Teplicích, V ZUŠ Dubí působí od roku 2014.

 vlkova  Věra Vlková

Profesorka konzervatoře v Teplicích.Za sebou má celou plejádu žáků, ověnčených cenami z různých soutěží.Se ZUŠ Dubí spolupracuje od r. 2017

 vrankova Olšáková Tereza, DiS

Absolventka Konzervatoře v Teplicích ze třídy profesorky Hany Turkové, obor hra na klavír. V ZUŠ Dubí od r.2014.

Komentáře jsou uzavřeny.