O Škole

Prohlídka školy

 

Při vstupu do hlavní budovy ZUŠ Dubí v Dlouhé ulici nás vítají dětské malby na skle a provázejí nás celou cestu do prvního patra. Můžeme se ale zastavit hned v přízemí, kde rozvíjejí svou fantazii žáci výtvarného oddělení pod inspirujícím odborným vedením MgA. Jany Linhartové.

kvartetP1160655P1160666

 

V patře budovy hned proti vchodu je ředitelna, kde sídlí paní Eva Valtová, ředitelka školy od r. 1992. Na stěnách chodeb najdeme informace o životě v ZUŠ. Z vystavených diplomů se dozvíme o nejnovějších úspěších našich žáků na soutěžích. Přečteme si zde přehled chystaných akcí či články z novin o různých aktivitách ZUŠ. Prohlédneme si další práce žáků výtvarného oddělení a svůj výstavní koutek tu má i estetická předškolní výchova, která připravuje ke studiu v ZUŠ ty nejmenší.

P1000803 (1) P1160513 P1160125

Prostory v poschodí jsou rájem hudebníků. V učebnách probíhá výuka zpěvu a hry na hudební nástroje (klavír, housle, violoncello, příčná flétna, klarinet, saxofon, kytara, zobcová flétna, bicí nástroje). Najdeme zde ale také místnost snad nejdůležitější – koncertní sál školy. Právě v něm se odehrávají nezapomenutelné okamžiky : první vystoupení před publikem, absolventské koncerty, různá vystoupení klasického typu stejně jako představení hudebních pohádek. A právě tady se mnohdy budoucí adepti studia v ZUŠ setkají poprvé s hudbou „na živo“, když je sem přivedou jejich paní učitelky z mateřských školek v Dubí. Často vidí na pódiu své spolužáky z nedávné doby. A to je jeden z hlavních cílů, který jsme si v ZUŠ předsevzali a který se nám daří plnit: zprostředkovat dětem v co nejranějším věku seznámení se způsobem práce v základní umělecké škole, ale také možnost co nejdříve zažít uspokojení ze společného muzicírování – ať už jde o společné zpívání či hru v tradičních komorních souborech i méně tradičních nástrojových seskupeních.

DSC00659 P1000712DSC00649 P1160459 P1160546 P1160453

V tradičních komorních souborech ze žáci ZUŠ Dubí účastní ministerských, tématických či jiných soutěží a koncertů. Účinkování v méně tradičních seskupeních si užijí v hodinách tvůrčí hudební nauky při interpretaci autorských písní (přednášených i na koncertech) s paní učitelkou Zuzanou Ladovou, ale i při příležitostných akcích. Žáci dubské ZUŠky pravidelně vystupují na společných výměnných koncertech s žáky družebních škol z Bannewitz a Dippoldiswalde (SRN).

P1150615 P1150623 P1150603 P1150596P1000776

Pro nejmenší má ZUŠ Dubí program s názvem „Estetická předškolní výchova“. Od předškolního věku se zde děti mohou hravou formou seznamovat se základy všech čtyř oborů, vyučovaných v systému základního uměleckého vzdělávání v ČR. V Dubí se této citlivé skupinové výuce věnuje paní učitelka Eva Studničková, která má zpracováno několik různých tematických okruhů a vždy podle převažujícího věku a schopností dětí volí vhodné téma. Výsledek společné práce pak děti předvedou na vystoupení pro veřejnost, kde recitují, zpívají a tancují. Výtvarnou tvorbu dětí je možno si prohlédnout na výstavních plochách v ZUŠ, které jsou obměňovány každý týden.

Rozpočet na rok 2020

microsoft_office_word-512

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát ověřená instituce

ZUŠ Dubí 2 - idatabaze.cz

Základní umělecké školy - idatabaze.cz

 

Komentáře jsou uzavřeny.